Nekilnojamojo turto vertės didinimas naudojant energinio naudingumo sertifikatus

Nuolat besikeičiančioje nekilnojamojo turto rinkoje namų savininkai ir investuotojai nuolat ieško būdų, kaip padidinti savo turto vertę ir patrauklumą. Pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriant tvarumui ir energijos vartojimo efektyvumui, energinio naudingumo sertifikatas tapo svarbiausiu nekilnojamojo turto lygties veiksniu. Šis sertifikatas ne tik liudija apie nekilnojamojo turto energinį efektyvumą, bet ir daro didelę įtaką jo rinkos vertei ir patrauklumui ekologiškai sąmoningiems pirkėjams. Nors jo taikymas ir nauda yra universalūs, Lietuvos pavyzdžiai įtikinamai iliustruoja jų poveikį konkrečiomis aplinkybėmis.

Energinio naudingumo sertifikatų supratimas

Energinio naudingumo sertifikate nekilnojamasis turtas vertinamas pagal skalę nuo A iki G, kur A yra pats efektyviausias, o G – pats neefektyviausias. Šis įvertinimas nustatomas remiantis nekilnojamojo turto energijos suvartojimu vienam kvadratiniam metrui ploto, energijos vartojimo efektyvumu, apskaičiuotu pagal kuro sąnaudas, ir poveikiu aplinkai, apskaičiuotu pagal išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekį. Šis išsamus įvertinimas potencialiems pirkėjams ir nuomininkams leidžia susidaryti aiškų vaizdą apie nekilnojamojo turto energinį naudingumą ir tikėtinas išlaidas už komunalines paslaugas.

Aukštų energinių rodiklių vertė

Aukštais energijos reitingais (A arba B) pasižymintys nekilnojamojo turto objektai yra ne tik ekologiškesni, bet ir ekonomiškesni. Toks efektyvumas lemia mažesnes sąskaitas už energiją, o tai šiandieninėje rinkoje yra svarbus pardavimo privalumas. Be to, didėjant informuotumui apie aplinkosaugos problemas, vis daugiau pirkėjų, ieškodami nekilnojamojo turto, pirmenybę teikia energijos vartojimo efektyvumui. Aukštas įvertinimas gali padėti nekilnojamajam turtui išsiskirti perpildytoje rinkoje, pagreitinti pardavimo procesą ir netgi užtikrinti didesnę kainą.

Energijos vartojimo sertifikatų klasės ir jų poveikis

Klasifikavimo sistema pagal EPC sistemą sukurta siekiant pateikti aiškią ir prieinamą informaciją apie nekilnojamojo turto energijos vartojimo efektyvumą. Čia trumpai apžvelgiama, ką reiškia kiekviena klasė:

  • A klasė: Tai aukščiausias energijos vartojimo efektyvumo lygis. Šiai kategorijai priskiriamose patalpose naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai, jos pasižymi išskirtine izoliacija, todėl išlaidos energijai yra minimalios. Dabar vyrauja A++ standartas.
  • B-D klasė: šios klasės nekilnojamojo turto objektai laikomi didesnio nei vidutinio arba vidutinio energinio efektyvumo. Investicijos į langų, šildymo katilų ir izoliacijos gerinimą dažnai gali pakelti nekilnojamąjį turtą į šias klases.
  • E-G klasė: reiškia, kad nekilnojamasis turtas yra prastai energetiškai efektyvus, dažnai dėl pasenusių sistemų ir nepakankamos izoliacijos. Tikėtina, kad šių kategorijų nekilnojamasis turtas patirs didesnes energijos sąnaudas ir gali būti mažiau patrauklus potencialiems pirkėjams.

Pagerinti nekilnojamojo turto reitingą gali būti protinga investicija, kuri duoda apčiuopiamą naudą – sumažėja energijos suvartojimas, sumažėja anglies dioksido pėdsakas ir padidėja nekilnojamojo turto vertė. Pavyzdžiui, Lietuvoje atliktas atvejo tyrimas parodė, kad, pakeitus D į B reitingą, gerokai padidėjo nekilnojamojo turto pardavimo galimybės ir vertė, o tai rodo apčiuopiamą investicijų į energijos vartojimo efektyvumą naudą.

Lietuvos pavyzdys

Nors Lietuva, kaip ir daugelis šalių, pereina prie tvaresnio gyvenimo ir statybos praktikos, sertifikavimo poveikis nekilnojamojo turto vertei tampa vis akivaizdesnis. Lietuvoje nekilnojamasis turtas su aukštesniu energijos vartojimo efektyvumo įvertinimu ne tik greičiau parduodamas, bet ir brangsta, o tai atspindi platesnę tendenciją, kai vertinamas tvarumas ir efektyvumas.

Platesnė nauda

Be tiesioginės finansinės ir aplinkosauginės naudos pavieniams nekilnojamojo turto savininkams, vaidina svarbų vaidmenį visame pasaulyje siekiant taupyti energiją ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Skatindami nekilnojamojo turto savininkus investuoti į energiją taupančias priemones, sertifikatas prisideda prie platesnio tikslo – kurti tvaresnes bendruomenes.

Išvada

Energinio naudingumo sertifikatas – tai daugiau nei tik teisės aktų reikalavimas; tai vertinga priemonė, padedanti didinti nekilnojamojo turto vertę ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Nesvarbu, ar Lietuvoje, ar kitur, investicijų į energijos vartojimo efektyvumą nauda akivaizdi. Nekilnojamojo turto rinkai toliau vystantis, neabejotinai atliks vis svarbesnį vaidmenį formuojant ateities nekilnojamąjį turtą, kad jis taptų patrauklesnis pirkėjams, ekonomiškesnis eksploatuoti ir naudingesnis planetai.